MENU

VẬT CẤM GỬI VÀ GỬI CÓ ĐIỀU KIỆN

14-03-2018
Một số thông tin về quy đinh gửi hàng chuyển phát nhanh về vật cấm gửi và vật gửi có điều kiện.

Một số thông tin về quy đinh gửi hàng chuyển phát nhanh về vật cấm gửi và vật gửi có điều kiện. 

I. Vật cấm gửi.
 1. Các chất ma túy và chất kích thích thần kinh.
 2. Vũ khí đạn dược, trang thiết bị kỹ thuật quân sự.
 3. Các loại văn hóa phẩm đồi trụy, phản động; ấn phẩm, tài liệu nhằm phá hoại trật tực ông cộng chống lại Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
 4. Vật hoặc chất dễ nổ, dễ cháy và các chất gây nguy hiểm hoặc làm mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường.
 5. Các loại vật phẩm hàng hóa mà nhà nước cấm lưu thông, cấm kinh doanh, cấm xuất khẩu, nhập khẩu.
 6. Sinh vật sống.
 7. Vật phẩm, ấn phẩm, hàng hóa cấm nhập vào nước nhận.
 8. Tiền Việt Nam, tiền nước ngoài và các giấy tờ có giá trị như tiền.
 9. Các loại kim khí quý (vàng, bạc, bạch kim…), các loại đá quí hay các sản phẩm khác được chế biến từ kim khí quí, đá quí.
 10. Bưu gửi chứa nhiều bưu gửi, gửi cho nhiều địa chỉ nhận khác nhau.
II. Vật gửi có điều kiện
 1. Bưu gửi có hàng hóa để kinh doanh phải có chứng từ thuế theo qui định của phápluật.
 2. Vật phẩm, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc quản lý chuyên ngành phải thực hiện theo qui định của cơ quan quản lý chuyên ngành có thẩm quyền.
 3. Vật phẩm hàng hóa dễ hư hỏng, chất lỏng, chất bột đóng gói phải đảm bảo không gây hư hỏng, ô nhiễm bưu gửi khác.
 4. Vật phẩm hàng hóa gửi trong bưu gửi Chuyển phát nhanh vận chuyển qua đường hàng không phải tuân theo những qui định về an ninh hàng không.

Thông tin khác